Kategorier
Okategoriserade

Är det dags att kontakta en takläggare i Göteborg?

Takläggning med tegelpannorSom husägare så finns det all anledning att spara pengar månadsvis och i syfte att betala de kostnader som kommer att dyka upp. För; det kommer de att göra – saker har en begränsad livslängd och man får som husägare således räkna med att dessa går sönder och att man vid dessa tillfällen också på egen hand får stå för kostnaden. Ett tips som är användbart i denna fråga är att man med jämna mellanrum kontrollerar hus husets status ser ut och att man även vid dessa kontroller använder sig av professionell hjälp.

Menas med detta – det finns en del områden på ett hus som man kanske inte räknar med att de ska gå sönder och om de väl gör det – ja, då kostar det också mycket pengar att korrigera. Det är således ett stort ekonomisk värde i att låta professionella personer – kanske en gång var tredje år – gå igenom och kontrollera hur dessa områden egentligen mår. Innan vi nämner vilka områden som vi primärt menar här så kan vi även tillägga att om en sådan professionell person skulle påpeka att området i fråga behöver – kanske inom ett år – korrigeras; ja, då har man också en bättre möjlighet att planera och avsätta mer pengar för projektet i fråga.

Med detta sagt – vilka områden på ett hus är de man ska hålla koll på? Vi kan här för att förenkla säga att du är husägare till en villa i Göteborg och att vi råder dig att anlita hjälp och se över följande områden:

  • Taket. Se till att skriva in numret till en takläggare i Göteborg i din mobiltelefon och se till att ringa detta kanske varannan vår. Taket är den del på huset som ständigt står i skottgluggen från moder natur – regn, hagel, snö, blåst och solsken – och samtliga påverkar och sliter ut ditt tak; oavsett vilken modell eller material det är gjort av. En takläggare i Göteborg rekommenderas av den anledningen att det kan vara svårt att bedöma den egentliga statusen och att en takläggare dels kan göra det och dels också – direkt – kan korrigera eventuella, mindre problem. Ett tätt tak ger en bättre energiräkning och ett bättre inomhusklimat och därför är en takläggare i Göteborg nödvändig även sett ur det perspektivet.
  • Grunden. Här har vi nästa område på huset i Göteborg som får stå emot regn, snö och vatten från jorden. Grunden slits och då och då måste man som husägare räkna med en dränering. Kontrollera ungefär med samma regelbundenhet som gällande taket/takläggare – det vill säga; varannan vår.
  • Rör och ledningar. Dina ledningar slits året rum – du spolar i kranar, i toaletter och i duschen – och det här kan innebära att ett stambyte måste äga rum. En rörmokare kan genomföra en kontroll som ger sig svaret på hur omfattande slitaget är och om detta stambyte är någon som måste ske inom en snar framtid. Här räcker det med att ringa en rörmokare kanske var femte år – om inte denne säger något annat vill säga.
Kategorier
Okategoriserade

Du behöver en kontrollansvarig i Stockholm

Vid större projekt – tillbyggnader eller nybyggnationer – där ett bygglov krävs så behäver man också som byggherre ta hjälp av en kontrollansvarig som i och med sitt jobb säkerställer att allting sker enligt vedertagna regler och förordningar. En kontrollansvarig är således väldigt nödvändigt oavsett vilken stad man bor, men man kan se att det finns ett större behov av sådana och hans tjänster i den stad i Sverige där man bygger som allra mest och detta i form av Stockholm.

Många byggherrar har en lite kluven bild av en kontrollansvarig och många verkar tro att denne är en person som saboterar och fördröjer ett arbete genom att, så att säga, rida på paragrafer och därmed också är en onödig utgift sett till vad man får. Här har man fel och man ska istället helt vända på sin tankegång gällande en kontrollansvarig och se denna som en förlängd arm som säkerställer att byggnationen blir så bra som möjligt och där inga risker förekommer.

Om vi som exempel på hur detta kan te sig i praktiken så kan vi säga att du ska bygga ett nytt hus i Stockholm och att du har fått bygglov från byggnadsnämnden. För att fortsätta och för att få påbörja din nybyggnation så behöver du här anlita en kontrollansvarig i Stockholm och du behöver se till att denne är certifierad; något som du också hittar och anlitar. Det första som sker här är att den kontrollansvarige du anlitat sätter upp en kontrollplan som därefter de som jobbar vid denna byggnation måste rätta sig efter och som sedan kontrolleras av just den person som du anlitat som kontrollansvarig.

Det är nämligen så att en kontrollansvarig har som uppgift att se till att hans kontrollplan verkligen följs – att säkerheten är bra, att alla lagar gällande byggfrågor efterföljs, hanteringen av avfall likaså – och detta gör han genom olika stickkontroller där han kommer förbi din nybyggnation och dokumenterar vad som görs. Skulle han här upptäcka saker som inte är tillfredsställande så kommer du som byggherre att vara den första som får veta detta och som också kan åtgärda detta genom att vidta lämpliga åtgärder.

En kontrollansvarig säkerställer kvalitet i Stockholm

Allt detta arbete som en kontrollansvarig lägger ner för att dokumentera din nybyggnation av huset i Stockholm och se till att hans uppsatta kontrollplan följs gör att du som byggherre kan slappna av och att den besiktning som följs av arbetet kommer att bli godkänd.

Vidare så kommer du och den du anlitat som kontrollansvarig att närvara vid tekniska samråd, ni kommer att ha en kontakt genom hela projektet och det är honom som du ska ringa om det dyker upp några frågor kring eventuella problem som uppstått under arbetets gång.

En kontrollansvarig är alltså inget hinder – han är snarare det verktyg som i slutändan gör att ditt hus i Stockholm byggs på ett korrekt sätt och där inga framtida skador riskerar att dyka upp. Det är så man som byggherre måste se en kontrollansvarig och ju bättre denne sköter sitt jobb – desto mer kan man också slappna av och vara trygg med projektet i fråga.

Kategorier
Okategoriserade

Tänk på besiktningen innan du köper hus

Om man köper ett hus så har man förmodligen gjort sin livs största affär. Köper man ett hus så har man lagt ut mycket pengar och man har förmodligen också tänkt sig att denna bostad är något som man – i många fall – ska spendera resten av sitt liv i. Det som är viktigt i ett husköp är att man är väldigt noggrann innan man skriver på kontraktet och att man verkligen undersöker hur statusen och skicket på detta hus är. Det har nämligen visat sig att många hus har dolda fel som köparen upptäcker först långt senare och som därmed också kan vara väldigt svåra att få ersättning för.

Köper man ett hus, bor där i några år och därefter upptäcker att mögel eller för höga fukthalter finns i huset så kan de vara svårt att bevisa om detta är något som säljaren bär ansvaret för eller om man som köpare är den som ska betala för renoveringen. Dolda fel i hus är svåra att bevisa och för att något ska räknas som ett sådant så utgår man från dessa fyra punkter.

• Bostadens egenskaper avviker från de uppgifter som säljaren lämnar
• Felet ska inte ha varit upptäckbart – exempelvis då om man ser fuktskador under golvet
• Felet måste ha funnits där innan man själv flyttade in i huset
• Det fel man ser ska inte ha varit förväntat. Köper du ett hus från början av 40-talet så kan du också som köpare förvänta dig att vissa detaljer är gamla och därmed inte håller lika länge som nya.

Dessa punkter ser, om man radar upp dem på detta sätt, ganska enkla att reda ut och därmed borde också dolda fel i hus och ansvaret för betalningen av dessa vara ganska lättutredda. Verkligheten ser dock väldigt annorlunda ut och det enda man kan göra innan man skriver på ett kontrakt är att genomföra en noggrann och grundlig undersökning. Menas med detta; som husägare har man undersökningsplikt och detta innebär inte att man går omkring på egen hand – som lekman – och tittar på hur man upplever huset. Nej, här måste man anlita en besiktningsman som genomför denna undersökning och som verkligen är kunnig inom många områden – el-, vatten-, byggnadskonstruktion-, dränering- etc – och detta för att på ett bättre sätt kunna hävda sin oskuld om man ändå upptäcker dolda fel i det hus man köpt.

Tio år gäller för klagomål

Som husägare har man tio år på sig att anmäla dolda fel i sitt hus och kräva ersättning från säljaren. Vid allvarligare sådana – kostsamma – där man vill häva köpet gäller ett år, förutsatt att man inte kan bevisa att säljaren handlar svikligt och därmed försökt luras – då har man längre tid på sig än ett år.
Som vi sa ovan dock – dolda fel är svåra att bevisa och här krävs dels ett bra juridisk ombud och dels också – det viktigaste! – att man anlitar den besiktningsman vi nämnde ovan innan man skriver på kontraktet.

Kategorier
Okategoriserade

Brist på plåtslagare i Stockholm

Att Sverige i början av -90-talet befann sig i en svår ekonomisk situation där en herre vid namn Bengt Dennis fungerade som styrman genom stormen medförde – utöver en prekär situation för mångas privatekonomi – även att byggbranschen stannade upp. Det här kan man se spår av även idag år 2015 och inte genom att man inte ser några nybyggnationer utan att det inom många områden saknas arbetare. Att man bygger väldigt mycket i Sverige kan man tvärtom se väldigt många tecken på – speciellt i Stockholm där man också ser störst prov på denna brist på arbetare. Hur kommer då detta sig och hur hör det ihop med den kris vi nämnde och som ägde rum på -90-talet?

Jo, i och med att man under den perioden och en lång efterföljande tid inte byggde så mycket så gjorde det att allt färre personer valde att utbilda sig inom hantverk- och byggnadsbranschen och istället siktade in sig på andra yrken och karriärer där det teoretiska och akademiska  snarare än det praktiska låg i fokus. Något som alltså – förenklat – gjort att en generation saknas inom vissa områden och yrken. För – det är nämligen så att det finns en ansenlig mängd av exempelvis plåtslagare som nu börjar närma sig pensionen och där en väldigt klen återväxt finns – en ekvation som redan nu är svår att lösa och som i framtiden kommer att bli i det närmaste omöjligt att få att gå ihop. Förutsatt att inte något händer redan nu vill säga.

Det vill säga; man måste lyckas med att attrahera fler yngre människor till yrket som plåtslagare och särskilt till Stockholm. Redan år 2013 så uppskattade man att branschen saknade 1500 yrkesmän, en siffra som stigit ytterligare fram till dags datum och många plåtslagare i Stockholm som driver mindre företag i egen regi vittnar om att de får in jobb som de inte kan ta på sig. Här ligger alltså inte svårigheten i att jobben i fråga är för svåra – det handlar uteslutande om att man saknar folk och att det knappt finns någon att anställa. Stockholm är också den stad i Sverige där man bygger som allra mest och detta både om man ser till privatpersoner och villaägare samt till de större entreprenörerna som hela tiden bygger nya, större hus, nya sjukhus, nya offentliga byggnader – överallt byggs det nytt och denna utveckling är heller ingenting som kommer att avta.

Stockholm räknas redan nu – procentuellt – som en av Europas fem snabbast växande städer och man spår att befolkningen kommer att öka med ungefär en halv miljon människor fram till 2030. En kraftig ökning som alltså gör alla dessa byggnationer nödvändiga och därmed också nyrekryteringar inom yrken som har brist på personal dit vi alltså räknar plåtslagare.

Ett fritt och spännande yrke med goda möjligheter

Det som man måste göra – och som branschen faktiskt också försöker göra – är att peka ut alla de fördelar som finns med yrket. Det primära som vi tror att man måste peka på är friheten och att speciellt miljön i Stockholm i många fall nog får anses som världens vackraste arbetsplats. Det här för dock med sig en baksida av yrket och som kan fungera som väldigt avskräckande för många. Höjden. Som plåtslagare kommer du spendera en stor del av din arbetsdag på hög höjd och även om du har de nödvändiga säkerhetsanordningarna så kommer det ändå att finnas en klar olycksrisk, som vi alla yrken som sker på höjd. Det handlar dessutom om ett ganska tungt jobb, men är för den sakens skull inte ett yrke som endast är exkluderat till män. Nej, glädjande nog så har man nämligen sett att allt fler kvinnor sökt sig in till yrket och detta är naturligtvis väldigt bra sett ur väldigt många olika perspektiv och vinklar. En annan speciell del av yrket handlar om att man är beroende av vädret och att en plåtslagare av den anledningen har ganska svårt att komma åt att göra sitt jobb under de kallaste, mest snöfyllda dagarna. Där fyller man dock en annan väldigt viktigt funktion och detta i form av att skotta tak; något som alltid är nödvändigt och speciellt i centrala delarna av Stockholm där en istapp eller ett fallande sjok av snö kan innebära ren livsfara för en förbipasserande. Det man kan avläsa av denna information är således att en plåtslagare och dennes yrke är väldigt varierande och dessutom väldigt välbetalt. Finns det då utöver höjdaspekten några andra förkrav som man kan ha nytta av som plåtslagare?

Ja, här kan man peka på att en skicklig matematiker verkligen har en fördel av att välja yrket. Till mångt och mycket så handlar det nämligen om att mäta dimensioner på rör, ta fram radie och olika mått för exempelvis stuprör, hängrännor och blecktrummor. Det handlar om att snabbt kunna räkna ut hur mycket material som krävs och kunna beräkna på hur arbetet kommer att kosta samt hur lång tid det kommer att ta. Mycket handlar här om vana och erfarenhet och är något som man lär sig med tiden – att ha vissa kunskaper inom matematik och ha ett logiskt tänkande är dock verkligen ingen nackdel för en person som siktar mot plåtslagaryrket.

Så blir du plåtslagare

Vi kan här säga att du har gått ut gymnasiet och att du valt en teoretisk inriktning under din skolgång. Ett val som du ångrar och att du av den anledningen vill söka dig till yrket som plåtslagare. Här finns det primärt ett sätt som vi rekommenderar och det är att söka sig till ett yrkesprogram arrangerat av Arbetsförmedlingen. Under 40 veckor får du lära dig alla teoretiska kunskaper samt en del praktiska sådana (förlagda till en speciell skola i Katrineholm) om yrket; kunskaper som du därefter tar med dig då du efter dessa 40 veckor ska ge dig ut på praktik hos en lämplig firma.

Denna praktik kommer att pågå i mellan 1.5-2.5 år (beroende på dina framsteg) och efter att du klarat av de prov som görs löpande så kommer du att ha ett yrkesbevis i din hand där det står plåtslagare – ett yrkesbevis som du – som sagt – kommer att ha stor nytta av och där väldigt många aktivt kommer att söka efter dina tjänster; särskilt då i Stockholm.

Blev du nyfiken på plåtslageri kan du läsa mycket mer om detta här: www.plåtslagarestockholm.nu.

Kategorier
Okategoriserade

Stambyten är nödvändiga att genomföra

En vanlig missuppfattning gällande stambyten är att det handlar om en process som enbart för med sig obekvämlighet och som drabbar sin egen- och sin familjs levnadsstatus. Ser man det på ett sådant sätt så har man också missat det väsentliga och nödvändiga som finns i varje stambyte; det handlar alltså inte om något godtyckligt som fastighetsägaren bestämmer sig för att genomföra för att jävlas utan om något som i de flesta fall är absolut nödvändigt.

Det som många inte tänker på är att även rör- och ledningar – som inte syns – även de drabbas av slitage och därmed måste bytas innan en större katastrof inträffar. Ju större hus man bor i – desto fler människor använder också sina duschar, sina toaletter och sina handfat; något som i sin tur leder till ett större slitage och där stambyten således måste genomföras mer frekvent.

Detsamma gäller om huset i fråga är äldre och byggt under exempelvis 30-40-50- eller 60-talet; ett sådant har ofta äldre rör och ledningar som man måste byta ut. Det handlar alltså i stort sätt om att man förhindrar att vattenskador uppkommer och att man genom stambyten ser till att husets status även i framtiden är god.

Vi ska inte på något sätt påstå att ett stambyte är en process som inte medför bekymmer – det är de facto jobbigt att bo i en fastighet där detta äger rum – men man ska inte heller tro att, då detta väl sker, inte finns en noggrann analys som grund för beslutet.

Hur påverkar stambyten i Stockholm?

Om man ser till nackdelarna som kommer med att bo i en fastighet där ett stambyte sker så handlar det alltså främst om att man under några månader kommer att tvingas bo i ett byggkaos och där man kommer att tvingas dela toalett och dusch med sina grannar. Påfrestande naturligtvis och det är också av den anledningen inte ovanligt att en familj – under tiden för stambyten – väljer att flytta in en temporär bostad eller hos vänner. Det kan – i vissa sällsynta fall – också vara så att bostadsrättsföreningen man tillhör – ordnar med bostäder under den period projektet pågår. Kort sagt; att leva och bo i en fastighet under ett pågående stambyte är något som ställer höga krav på både tålamod och sin egen anpassningsförmåga gällande bekvämlighet.

Det som dock alltid ska ses som en fördel – och kanske speciellt i Stockholm – är det faktum att stambyten för med sig ett ekonomisk värde. Vid stambyten så brukar man nämligen passa på att renovera badrummet och göra detta mer modernt – det vill säga, man återställer det inte till det vanliga utan man ger badrummen i fastigheten ett rejält lyft. Varför blir då ett stambyte i Stockholm så fördelaktigt?

Jo, som alla vet så finns det där en extrem bostadssituation där man hela tiden ser hur bostadspriserna skjuter i höjden och når nya toppnoteringar, att då kunna erbjuda spekulanter ett fräscht, modernt och stambytt badrum är en detalj som i slutändan kan inbringa väldigt mycket pengar. det faktum att man dels i Stockholm kan peka på ett nytt badrum och dels också peka på det faktum att stambyte är genomfört och således inte kommer att krävas inom den närmaste tiden – ja, det är, helt enkelt, något som väldigt många spekulanter ser som en klar fördel och är beredda att betala mycket pengar för. Stambyten i Stockholm och där de äger rum ger alltid ett ekonomiskt värde – utöver den höjda levnadsstatusen som de också för med sig. Ett par veckor i ett byggkaos kan det således vara värt att leva i om man kan se ljuset i slutet av tunneln.

Behöver ni genomföra ett stambyte?

Hur märker man då som privatperson att ett stambyte bör genomföras? Jo, här – förutsatt att man bor i en bostadsrättsförening – så kommer det företag som man anlitat för teknisk förvaltning att hålla denna fråga under sin radar. Det vill säga; man genomför årliga kontroller för att förhindra att vattenskador kan uppkomma och de flesta företag inom teknisk förvaltning sköter detta med bravur. Då det kommer till hus- och villaägare så vilar ansvaret på sin egen förmåga att undersöka rör- och ledningar med jämna mellanrum.

Det vill säga; man måste ha en kontakt med exempelvis en rörmokare som kanske varannat år genomför en undersökning om hur statusen ser ut. Genom detta så förebygger man och kapar de oförutsedda utgifter som vattenskador för med sig. genom att i god tid planera för stambyten så kommer man också att spara mycket pengar även som privat husägare.

Detsamma gäller förstås även här som i exemplet ovan; har man sitt hus i Stockholm så finns där också en ekonomisk aspekt i stambyten som kanske inte finns på samma sätt i mindre städer där priserna för bostäder är betydligt lägre. Att ett sådant måste äga rum är dock ofrånkomligt; rör och ledningar har – liksom andra detaljer på ett hus – en begränsad livslängd.

Kategorier
Okategoriserade

Billiga målare i Stockholm

I en tid där renoveringar tar en allt större plats i våra liv så kan det vara av värde att veta att vissa tjänster bäst lämnas över till professionella yrkesmän. Tilläggas här är även att du inte får genomföra vissa saker som rör renoveringar; dragning av exempelvis elektricitet eller vatten måste alltid involveras en rörmokare och en elektriker – detta då riskerna är för stora med dessa projekt. Att rot-avdraget är en bidragande orsak till denna renoveringshets går heller inte att förneka och det är lite dit vi vill komma också; se till att använda dig av denna skattereduktion medan den finns kvar i sin nuvarande form – oavsett vad ditt renoveringsprojekt handlar om.

Det blir alltid ett bättre resultat om du du väljer att kalla in extern och professionell hjälp än om du gör det på egen hand och detta omfattar även de saker du tror att du kan klara av. Måleri är en typisk sådan sak som många privatpersoner tror sig klara utan att kalla in någon målare – men då jobbet väl är utfört så upptäcker de ganska snart att det var betydligt svårare än vad de från början trodde.

Först och främst här – det finns en anledningen till att det finns ett yrke som heter målare och det finns en anledningen till att det tar ganska lång tid innan man får kalla sig för det. Det går liksom inte att tro att man på egen hand ska kunna måla om sin lägenhet i Stockholm på samma effektiva och perfekta sätt som just en professionell målare. Visst – det går utmärkt att måla om på egen hand om man bara använder sig av rätt verktyg och rätt metoder – men att tro att resultatet blir detsamma är bara dumt och att lura sig själv.

Använd ditt rot-avdrag innan det ändrar form

Rot-avdraget har gjort att du numera kan anlita en målare i Stockholm eller någon annanstans i Sverige – och därefter dra av halva arbetskostnaden på din deklaration och sedan få tillbaka beloppet på din skatt; något som alltså rekommenderas. Många tänker här att man ska spara sitt rot-avdrag till svårare projekt som kräver större noggrannhet än vad ett vanligt målerijobb gör – men handen på hjärtat här; hur ofta renoverar man och i vilken omfattning sker detta egentligen?

Ska man måla om en lägenhet i exempelvis Stockholm så är det också ganska troligt att detta är det enda projektet som sker i bostaden också, eller hur? Det handlar om att prioritera de jobb man ska göra och att ta den hjälp som finns tillgänglig – även om de på förhand ser enkla och lättlösta ut.

Dessutom är det heller ingen självklarhet att rot-avdraget blir kvar i sin nuvarande form heller och om regeringen får igenom sitt förslag så ser det ut att minskas med 30 % vid årsskiftet – ytterligare ett skäl att passa på att använda detta – oavsett om det handlar om att anlita en målare i Stockholm eller en snickare för att byta listerna till ett hus i Kiruna. Det är de projekt som på förhand ser lättast ut som ofta visar sig vara de mest svårlösta.

Kategorier
Okategoriserade

Anlita en målare i Stockholm

När man vill göra om hemma kan det vara svårt att hitta rätt målerifirma. De ska vara duktiga, ha bra omdömen och lång erfarenhet. De ska också ha bra trendkänsla och kunna hjälpa till med att få fram precis de färger och den känsla man vill ha. Hur vet man då om en målare är bra och vad den har för bakgrund? Här kommer lite information om varför det finns så duktiga målare i Stockholm.

Yrkets gedigna utbildning

För att få kalla sig yrkesmålare måste man ha klarat det så kallade gesällprovet. Det är måleriutbildningens examen och när man har fått provet godkänt får man ett yrkesbevis och ett gesällbrev. Dessa garanterar att målaren har genomfört alla praktiktimmar som krävs och att man har klarat det slutgiltiga provet. Det här provet används dels för att skapa en yrkesstolthet men också för att ge allmänheten ett bevis på den Målare stockholmkompetens som finns och för att öka trovärdigheten för målarna runt om i Sverige. Många börjar sin bana som målare redan på gymnasiets byggprogram. Under andra året väljer eleverna inriktning och då börjar både det praktiska och teoretiska arbetet inom måleribranschen. Eleverna på dessa program är alltid ute på så kallad APL, arbetsplatsförlagt lärande. Här gör de praktik och lär sig grunderna i måleriets praktiska delar. Efter avklarad gymnasieutbildning går man vidare till att vara lärling på ett företag. Det är en betald anställning och många blir anställda på det företag där de gjorde praktik under gymnasiet. Det går även att få anställning som lärling utan den här typen av gymnasieutbildning, så kallad individuell lärling. Då måste man själv hitta ett företag som vill anställa en och de får betala den praktiska och yrkesteoretiska utbildningen. Som gymnasielärling har man redan fått den kunskapen. Efter två år som lärling avläggs gesällprovet och när man klarar det får man sitt yrkesbevis som målare. De flesta målare har alltså 4 års erfarenhet, 2 år med inriktning på gymnasiet och 2 år som gesäll, redan när de får sitt yrkesbevis. Detta är ett mycket bra bevis på att yrkesmålare är kunniga och har en gedigen utbildning.

Efter all den här utbildningen råder det inga tvivel om yrkesmålarnas kompetens. Vare sig man vill ha hjälp med tapetsering, ommålning eller nymålning kan de hjälpa till. Många målare är också mycket duktiga på dekorationsmålning och restaurering av möbler. Vi vet alla hur lång tid det kan ta att måla om villan, men det måste göras och en målare gör det med både glädje och snabbhet. Tapetsering kan vara mycket svårt och ta lång tid. Det är lätt att remsorna hamnar snett och blir bubbliga. Tapeter med mönster och fototapeter är otroligt känsliga för att hamna snett och bara en liten miss kan göra att hela tapeten förlorar sitt häftiga mönster eller att fotografiet inte blir bra. Ta därför hjälp av de otroligt duktiga och erfarna målarna i Stockholm. Då kan man vara säker på att få ett perfekt resultat som speglar ens drömmar.

Kategorier
Okategoriserade

Tips för en badrumsrenovering i Göteborg

Att genomföra en renovering i sin bostad är alltid spännande och speciellt kanske om det handlar om badrummet. Just en badrumsrenovering ger nämligen en väldigt stor effekt och är något som också är väldigt viktig då just badrummet är en plats där man spenderar väldigt mycket tid. Ett fräscht och inbjudande badrum är således något som väldigt många personer vill ha och något som man också – genom renoveringar – skapar sig.

Framförallt så genomför man en badrumsrenovering om man flyttar in i en ny bostad och detta då man ofta vill sätta sin egen prägel på bostaden samt att det ofta är ett projekt som passar lämpligt sett tid tid; man börjar med att renovera badrummet innan man hunnit installera sig på allvar och kan således avsätta någon vecka i lite av ett byggkaos då man ändå håller på att bestämma hur man ska möblera, vilka rum som ska användas till vad etc.

Om vi här exempelvis säger att en familj just flyttat till en bostad i Göteborg och bestämmer sig för att genomföra en badrumsrenovering; finns det då några tips på hur denna ska kunna ske på ett så smidigt sätt som möjligt?

Ja, det första man ska göra vid en badrumsrenovering är att bestämma om man ska sköta denna på egen hand eller om man ska kontakta ett företag för ändamålet. Man för nämligen renovera ett badrum på egen hand och om vi ponerar att familjen i Göteborg väljer att göra just det så innebär ju detta att projektet självklart blir billigare. Man får alltså riva ut kakel och klinkers, man får riva ut badrumsskåpet och man får riva ut exempelvis badkaret – det du däremot inte får göra utan behörighet är att dra vatten- och el. Ska familjen i Göteborg exempelvis ha golvvärme i badrummet så måste man kontakta en elektriker och för att dra vatten så måste en behörig rörmokare utföra jobbet. Detta är viktigt att komma ihåg!

Vidare då gällande en badrumsrenovering – om familjen i Göteborg väljer att anlita ett företag då, finns det några tips där? Ja, här handlar det om att kanske hitta ett företag som jobbar enligt totalentreprenad snarare än att anlita en firma för varje liten detalj. Detta blir nämligen ofta mycket billigare; att ha en firma för alla moment ger ofta även ett mervärde i form av förtroende. Vet familjen vilka som jobbar med denna badrumsrenovering i Göteborg så skapas också en helt annan trygghet än om flera olika personer springer omkring och utför olika moment.

Välj rätt material till badrummet

Gällande material så har man i dagsläget en stor fördel av att renovera. Den familj i Göteborg vi har som exempel kan nämligen numera vända sig till ett av de större byggvaruhusen för att köpa allt som behövs för att renovera sitt badrum – toalett, kakel- och klinkers, dusch, badkar, handfat – allt finns numera tillgängligt och detta till ett bättre pris.

Man behöver inte köpa dyrt material i dagsläget; det mesta är fräscht, håller hög kvalitet och har en lång livslängd och detta till ett mer rimligt pris. I Göteborg kan man exempelvis välja mellan K-Rauta, Bauhaus, Byggmax och Hornbach för både produkter och material som håller hög kvalitet. Det behöver således inte kosta alltför mycket pengar att genomföra en badrumsrenovering.

Kategorier
Okategoriserade

Se över ditt tak och tjäna pengar

Att husägare ofta står inför olika kostnader för renoveringar är naturligt och oundvikligt – huset slits och går sönder och de värsta områdena måste man, helt enkelt, då och då reparera. Frågan är här varför många husägare betalar för mycket i onödan och med detta menar vi att man låter det gå för långt mellan kontrollerna av husets status. Vet man exempelvis att husets grund och husets tak är de områden som tar emot mest styrk och är mest utsatta – ja, då måste man genomföra regelbundna kontroller av dessa och se till att de håller gott skick.

Man väntar inte till dess att problemet blivit så pass stort så att man exempelvis måste byta sitt tak mot ett helt nytt – till en hög kostnad. Visst; ibland kan det vara av nödvändighet att byta ut ett befintligt tak trots att man reparerat det, men då ska man också veta att ett tak – ett välskött sådant – har en livslängd på över trettio år.

Tvingas man som husägare att byta ett tak efter tio-femton år så har man också drabbats av en väldigt onödig kostnad som alltså skulle kunna ha förhindrats genom en bättre skötsel och med regelbundna kontroller. Här ska man även tillägga att husets tak är något som – naturligtvis – ligger högst upp och att det av den anledningen kan vara svårt att ta sig upp för dessa kontroller; detta ska dock inte ses som en ursäkt då det finns professionella personer att kontakta.

Att kontakta en takläggare kan vara en sak som sparar in mycket pengar och detta är en sak som man bör lägga in i sin kalender ungefär en gång per ord; gärna då på våren då vintern är den årstid som sliter absolut mest på taket genom kyla och snö. Det här borde egentligen ingå i en sorts husmanual som varje villaägare kan bocka av på samma sätt som man årligen skickar sin bil på besiktning för att få köra.

En kontroll utförd av en takläggare kan vara den avgörande skillnaden ekonomiskt för en villaägare; antingen betalar man lite pengar för mindre reparationer eller också så tvingas man till en hög – och onödig – summa som man lägger var tionde år istället för det rekommenderade 30 åren som ju – som sagt – är ett taks genomsnittliga livslängd.

Val av material påverkar priset

Om man – trots regelbundna kontroller utförda av en takläggare – ändå står inför det faktum att man måste byta tak så kan man själv påverka kostnaden för denna. Det här sker genom att man väljer material och om vi kortfattat räknar upp de tre vanligaste där vi tar det dyraste först så ser det ut enligt följande: Tegel, Plåt och Papptak. Naturligtvis finns det även andra material, men då dessa är de vanligaste så stannar vi där.

Här ska dock tilläggas att alla material inte passar på alla takmodeller; du kan exempelvis inte be en takläggare sätta tegel på ditt hus ifall det inte lutar någonting utan där måste du välja papptak. Allt sådant som rör takets lutning, val av material och kostnaden för projektet är dock något som du ska ventilera tillsammans med den du anlitat för takbytet i fråga. Detta för att få rätt tak till ditt hus och få fram den absolut bästa lösningen.

Kategorier
Okategoriserade

Renovera ditt badrum i Stockholm

Fräscht badrumFör att trivas i sitt hem så gäller det att man fokuserar på att göra fint i de rum där man spenderar mycket tid. Om man ser generellt på saken så kan man här säga att badrummet och köket är typiska ytor där man ska lägga fokus på för extra trivsel och detta är också något som många gör; man inser vikten av att ha dessa rum toppfräscha och lägger därför både krut- och pengar där.

Just gällande dessa rum finns också en gemensam nämnare som är väldigt viktig och som tyvärr inte följs – vid renoveringar i badrum och i ett kök så får man nämligen inte sköta allting på egen hand. Det här beror på att man vid exempelvis en badrumsrenovering ofta måste dra både vatten- och el och att detta inte är något som privatpersoner har behörighet att göra.

Om du exempelvis ska renovera ditt badrum så måste du således koppla in både en elektriker samt en rörmokare och detta oavsett om du har din bostad i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Detsamma gäller alltså med arbete i köket som rör vatten- och el – du måste låta professionella yrkesmän sköta uppgiften. Anledningen till att vi nämner detta är att många privatpersoner inte är medvetna om det här och att denna okunskap kan leda till katastrofala följder i form av både bränder och kostsamma vattenskador.

Vi kan här säga som illustration till vårt exempel att du genomfört en badrumsrenovering i din lägenhet i Stockholm där du inte använt en elektriker eller en rörmokare och där det efter några veckor plötsligt börjar droppa in vatten hos din granne under; vem tror du kommer att få betala detta, är det du eller kommer ditt försäkringsbolag att vara generösa och stå för beloppet?

Förmodligen kommer du själv att få betala denna dyra summa och det är dit vi vill komma; ska man renovera där vatten eller el ska dras så ser man till att koppla in professionell hjälp. Det är faktiskt olagligt att jobba med sådant som man saknar behörighet för.
Resten då – finns det något ytterligare som man ska tänka på vid en badrumsrenovering och är det några andra yrkesmän som måste kopplas in i arbetet?

Renovera på egen hand

Svaret på ovanstående fråga är nej; du behöver faktiskt inte anlita några andra om du ska renovera ditt badrum eller ditt kök. Många tar för givet att sättande av kakel- och klinkers är något som måste utföras av proffs men så är alltså inte fallet. Vi säger här inte att du på egen hand kommer att kunna skapa dig dina drömmars badrum i Stockholm – det är nämligen inte enkelt att sätta upp kakel, men du får de facto göra det om du vill. Rådet man kan ge vid en renovering som sker på egen hand är att man verkligen tar sig tid. Varje projekt tar nämligen betydligt längre tid än vad man tror och detta är definitivt något som kan appliceras både till en renovering av köket och av badrummet.

Alltså; ta dig tid och se gärna till att genomföra så pass omfattande projekt under din semester eller någon annan ledig tid; att försöka kombinera ett vanligt arbete och hålla sig till att renovera allt eftersom under kvällarna är ohållbart. Naturligtvis kan man även väga in vana och fallenhet för att sätta klinkers också och därför talar i rent generella termer gällande detta, en snickare i Stockholm har ju förmodligen större chans att lyckas med sin badrumsrenovering än vad en revisor i Örebro har, eller hur? Generellt sätt så är dock rådet att man måste ha mycket tid vid sådana projekt och om man inte har det så bör man överväga att anlita ett företag istället. Detta är i dagsläget billigare än någonsin också och är av den anledningen väl värt att överväga.

Renovera ditt badrum med rot-avdraget

Att genomföra en renovering i sitt hem är nämligen något som de allra flesta kan använda sitt rot-avdrag för. Gällande rot-avdraget så innebär denna skattereduktion att du är berättigad att dra av halva arbetskostnaden på din deklaration och därefter få tillbaka denna summa på din skatt – en klar fördel som underlättar för privatpersoner över hela Sverige. De allra flesta företag som jobbar i byggbranschen erbjuder sig dessutom att sköta allt pappersarbete som medföljer Rot-avdraget; något som gör att man som privatperson egentligen bara behöver sätta sin namnteckning på ett kontrakt och därefter helt lämna över arbetet i trygga händer. Eller?

Ja, om man ser till nackdelarna med rot-avdraget så handlar det om att väldigt många företag faktiskt visat sig vara väldigt oseriösa och helt enkelt inte klarar av att utföra de uppdrag de åtar sig. Det här är något som främst visat sig i större städer där konkurrensen är som allra störst och där utbudet är absolut högst. Det här leder till att ett företag i Stockholm kan erbjuda – och genomföra rena fuskjobb – till intet ont anande personer som enbart vill försköna sina hem.

Däri ligger ett stort problem som man måste vara medveten om som potentiell kund i Stockholm – att leja ett företag för att renovera ett badrum ställer väldigt höga krav på sin egen förmåga att undersöka och göra en grundlig research innan man kommer överens och skriver på ett kontrakt. Man måste som kund veta om riskerna och anpassa sig till den rådande spelplanen. Det är således att rekommendera att man tar kontakt med tidigare kunder som detta företag har genomfört jobb hos.

Ring och hör om både pris, kvalitet och kundbemötande. Att du kan använda ditt rot-avdrag för dina renoveringsprojekt i hemmet är väldigt bra, men till avigsidorna får du alltså räkna med att du löper stor risk att anlita en oseriös firma. Din egen research är således avgörande om huruvida du vill renovera ett badrum som håller öven en längre tid eller om du tvingas göra om detta efter något år. Lägg ner tid på detta.