Bygga utan bygglov

I Sverige krävs det generellt att man får ett bygglov innan man börjar bygga nybyggnad eller gör vissa ändringar på en befintlig byggnad. Det finns dock vissa undantag från detta krav.

Enligt svensk lag krävs det inte bygglov för viss typ av byggarbete. Detta inkluderar:

  1. Mindre reparationer och underhållsarbete som inte förändrar byggnadens struktur eller utseende
  2. Tillfälliga strukturer som inte används som permanent boende
  3. Staket och grindar som inte är högre än 2 meter
  4. Växthus, skjul och andra små strukturer som inte används som permanent boende och som inte täcker en yta på mer än 25 kvadratmeter
Det är viktigt att notera att även om ett bygglov inte krävs, måste byggarbetet fortfarande följa andra relevanta föreskrifter, såsom de som rör hälsa, säkerhet och miljö.

Byggarbete som kräver bygglov

Om du planerar att utföra byggarbete som kräver bygglov, måste du skicka in en ansökan till kommunen där fastigheten ligger. Kommunen kommer att granska ansökan och avgöra om det föreslagna byggarbetet överensstämmer med relevanta föreskrifter. Om ansökan godkänns kommer kommunen att utfärda ett bygglov. För större byggen krävs ett bygglov där byggnämnden ger dig tillåtelse att bygga efter att ha undersökt att området du vill bygga på möter alla krav och följer alla regler om satts upp. Det kan ta längre tid än man kanske önskar och kostar en fin summa, men om du inte planerar att bygga något riktigt stort kan du, tro det eller ej, skippa den processen helt och hållet. Det finns ett gäng undantag från kravet på bygglov om du redan äger ett en- eller tvåbostadshus.

Du behöver inte säga någonting till någon alls för att bygga uteplats, skärmtak, mur, friggebod eller plank. Det är bara att hitta ett bra ställe och börja bygga. Även fasadändringar och takkupor kan byggas utan att söka lov. Det finns också attefallshus, tillbyggnader på upp till 15 kvadratmeter och inredning av en andra bostad i ett enbostadshus som inte kräver bygglov, men ändå måste bygganmälas och få startbesked.

Bygglovsbefriade åtgärder, vare sig de kräver bygganmälan eller inte, får inte vara närmare tomgränsen än 4,5 meter från tomtgränsen utan att den berörda grannen ger ett skriftligt medgivande. Om grannarna inte ger det måste du till slut söka bygglov ändå så att byggnadsnämnden får avgöra istället.

Är din fastighet ute på landsbygden får du även göra mindre tillbyggnader på både huvudbyggnaden och komplementsbyggnader, och bygga nya komplementsbyggnader som garage, gäststugor och växthus utan varken bygglov eller anmälan. När det behövs beslut om startbesked och slutbesked tar byggnadsnämnden ut avgifter. De gör detta även för tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tilllsynsbesök där det ska byggas. Vill du veta hur höga avgifterna är ska du vända dig till din lokala byggnadsnämnd.