Är det dags att kontakta en takläggare i Göteborg?

Takläggning med tegelpannorSom husägare så finns det all anledning att spara pengar månadsvis och i syfte att betala de kostnader som kommer att dyka upp. För; det kommer de att göra – saker har en begränsad livslängd och man får som husägare således räkna med att dessa går sönder och att man vid dessa tillfällen också på egen hand får stå för kostnaden. Ett tips som är användbart i denna fråga är att man med jämna mellanrum kontrollerar hus husets status ser ut och att man även vid dessa kontroller använder sig av professionell hjälp.

Menas med detta – det finns en del områden på ett hus som man kanske inte räknar med att de ska gå sönder och om de väl gör det – ja, då kostar det också mycket pengar att korrigera. Det är således ett stort ekonomisk värde i att låta professionella personer – kanske en gång var tredje år – gå igenom och kontrollera hur dessa områden egentligen mår. Innan vi nämner vilka områden som vi primärt menar här så kan vi även tillägga att om en sådan professionell person skulle påpeka att området i fråga behöver – kanske inom ett år – korrigeras; ja, då har man också en bättre möjlighet att planera och avsätta mer pengar för projektet i fråga.

Med detta sagt – vilka områden på ett hus är de man ska hålla koll på? Vi kan här för att förenkla säga att du är husägare till en villa i Göteborg och att vi råder dig att anlita hjälp och se över följande områden:

  • Taket. Se till att skriva in numret till en takläggare i Göteborg i din mobiltelefon och se till att ringa detta kanske varannan vår. Taket är den del på huset som ständigt står i skottgluggen från moder natur – regn, hagel, snö, blåst och solsken – och samtliga påverkar och sliter ut ditt tak; oavsett vilken modell eller material det är gjort av. En takläggare i Göteborg rekommenderas av den anledningen att det kan vara svårt att bedöma den egentliga statusen och att en takläggare dels kan göra det och dels också – direkt – kan korrigera eventuella, mindre problem. Ett tätt tak ger en bättre energiräkning och ett bättre inomhusklimat och därför är en takläggare i Göteborg nödvändig även sett ur det perspektivet.
  • Grunden. Här har vi nästa område på huset i Göteborg som får stå emot regn, snö och vatten från jorden. Grunden slits och då och då måste man som husägare räkna med en dränering. Kontrollera ungefär med samma regelbundenhet som gällande taket/takläggare – det vill säga; varannan vår.
  • Rör och ledningar. Dina ledningar slits året rum – du spolar i kranar, i toaletter och i duschen – och det här kan innebära att ett stambyte måste äga rum. En rörmokare kan genomföra en kontroll som ger sig svaret på hur omfattande slitaget är och om detta stambyte är någon som måste ske inom en snar framtid. Här räcker det med att ringa en rörmokare kanske var femte år – om inte denne säger något annat vill säga.

Se över ditt tak och tjäna pengar

Att husägare ofta står inför olika kostnader för renoveringar är naturligt och oundvikligt – huset slits och går sönder och de värsta områdena måste man, helt enkelt, då och då reparera. Frågan är här varför många husägare betalar för mycket i onödan och med detta menar vi att man låter det gå för långt mellan kontrollerna av husets status. Vet man exempelvis att husets grund och husets tak är de områden som tar emot mest styrk och är mest utsatta – ja, då måste man genomföra regelbundna kontroller av dessa och se till att de håller gott skick.

Man väntar inte till dess att problemet blivit så pass stort så att man exempelvis måste byta sitt tak mot ett helt nytt – till en hög kostnad. Visst; ibland kan det vara av nödvändighet att byta ut ett befintligt tak trots att man reparerat det, men då ska man också veta att ett tak – ett välskött sådant – har en livslängd på över trettio år.

Tvingas man som husägare att byta ett tak efter tio-femton år så har man också drabbats av en väldigt onödig kostnad som alltså skulle kunna ha förhindrats genom en bättre skötsel och med regelbundna kontroller. Här ska man även tillägga att husets tak är något som – naturligtvis – ligger högst upp och att det av den anledningen kan vara svårt att ta sig upp för dessa kontroller; detta ska dock inte ses som en ursäkt då det finns professionella personer att kontakta.

Att kontakta en takläggare kan vara en sak som sparar in mycket pengar och detta är en sak som man bör lägga in i sin kalender ungefär en gång per ord; gärna då på våren då vintern är den årstid som sliter absolut mest på taket genom kyla och snö. Det här borde egentligen ingå i en sorts husmanual som varje villaägare kan bocka av på samma sätt som man årligen skickar sin bil på besiktning för att få köra.

En kontroll utförd av en takläggare kan vara den avgörande skillnaden ekonomiskt för en villaägare; antingen betalar man lite pengar för mindre reparationer eller också så tvingas man till en hög – och onödig – summa som man lägger var tionde år istället för det rekommenderade 30 åren som ju – som sagt – är ett taks genomsnittliga livslängd.

Val av material påverkar priset

Om man – trots regelbundna kontroller utförda av en takläggare – ändå står inför det faktum att man måste byta tak så kan man själv påverka kostnaden för denna. Det här sker genom att man väljer material och om vi kortfattat räknar upp de tre vanligaste där vi tar det dyraste först så ser det ut enligt följande: Tegel, Plåt och Papptak. Naturligtvis finns det även andra material, men då dessa är de vanligaste så stannar vi där.

Här ska dock tilläggas att alla material inte passar på alla takmodeller; du kan exempelvis inte be en takläggare sätta tegel på ditt hus ifall det inte lutar någonting utan där måste du välja papptak. Allt sådant som rör takets lutning, val av material och kostnaden för projektet är dock något som du ska ventilera tillsammans med den du anlitat för takbytet i fråga. Detta för att få rätt tak till ditt hus och få fram den absolut bästa lösningen.