Renovera ditt badrum i Stockholm

Fräscht badrumFör att trivas i sitt hem så gäller det att man fokuserar på att göra fint i de rum där man spenderar mycket tid. Om man ser generellt på saken så kan man här säga att badrummet och köket är typiska ytor där man ska lägga fokus på för extra trivsel och detta är också något som många gör; man inser vikten av att ha dessa rum toppfräscha och lägger därför både krut- och pengar där.

Just gällande dessa rum finns också en gemensam nämnare som är väldigt viktig och som tyvärr inte följs – vid renoveringar i badrum och i ett kök så får man nämligen inte sköta allting på egen hand. Det här beror på att man vid exempelvis en badrumsrenovering ofta måste dra både vatten- och el och att detta inte är något som privatpersoner har behörighet att göra.

Om du exempelvis ska renovera ditt badrum så måste du således koppla in både en elektriker samt en rörmokare och detta oavsett om du har din bostad i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Detsamma gäller alltså med arbete i köket som rör vatten- och el – du måste låta professionella yrkesmän sköta uppgiften. Anledningen till att vi nämner detta är att många privatpersoner inte är medvetna om det här och att denna okunskap kan leda till katastrofala följder i form av både bränder och kostsamma vattenskador.

Vi kan här säga som illustration till vårt exempel att du genomfört en badrumsrenovering i din lägenhet i Stockholm där du inte använt en elektriker eller en rörmokare och där det efter några veckor plötsligt börjar droppa in vatten hos din granne under; vem tror du kommer att få betala detta, är det du eller kommer ditt försäkringsbolag att vara generösa och stå för beloppet?

Förmodligen kommer du själv att få betala denna dyra summa och det är dit vi vill komma; ska man renovera där vatten eller el ska dras så ser man till att koppla in professionell hjälp. Det är faktiskt olagligt att jobba med sådant som man saknar behörighet för.
Resten då – finns det något ytterligare som man ska tänka på vid en badrumsrenovering och är det några andra yrkesmän som måste kopplas in i arbetet?

Renovera på egen hand

Svaret på ovanstående fråga är nej; du behöver faktiskt inte anlita några andra om du ska renovera ditt badrum eller ditt kök. Många tar för givet att sättande av kakel- och klinkers är något som måste utföras av proffs men så är alltså inte fallet. Vi säger här inte att du på egen hand kommer att kunna skapa dig dina drömmars badrum i Stockholm – det är nämligen inte enkelt att sätta upp kakel, men du får de facto göra det om du vill. Rådet man kan ge vid en renovering som sker på egen hand är att man verkligen tar sig tid. Varje projekt tar nämligen betydligt längre tid än vad man tror och detta är definitivt något som kan appliceras både till en renovering av köket och av badrummet.

Alltså; ta dig tid och se gärna till att genomföra så pass omfattande projekt under din semester eller någon annan ledig tid; att försöka kombinera ett vanligt arbete och hålla sig till att renovera allt eftersom under kvällarna är ohållbart. Naturligtvis kan man även väga in vana och fallenhet för att sätta klinkers också och därför talar i rent generella termer gällande detta, en snickare i Stockholm har ju förmodligen större chans att lyckas med sin badrumsrenovering än vad en revisor i Örebro har, eller hur? Generellt sätt så är dock rådet att man måste ha mycket tid vid sådana projekt och om man inte har det så bör man överväga att anlita ett företag istället. Detta är i dagsläget billigare än någonsin också och är av den anledningen väl värt att överväga.

Renovera ditt badrum med rot-avdraget

Att genomföra en renovering i sitt hem är nämligen något som de allra flesta kan använda sitt rot-avdrag för. Gällande rot-avdraget så innebär denna skattereduktion att du är berättigad att dra av halva arbetskostnaden på din deklaration och därefter få tillbaka denna summa på din skatt – en klar fördel som underlättar för privatpersoner över hela Sverige. De allra flesta företag som jobbar i byggbranschen erbjuder sig dessutom att sköta allt pappersarbete som medföljer Rot-avdraget; något som gör att man som privatperson egentligen bara behöver sätta sin namnteckning på ett kontrakt och därefter helt lämna över arbetet i trygga händer. Eller?

Ja, om man ser till nackdelarna med rot-avdraget så handlar det om att väldigt många företag faktiskt visat sig vara väldigt oseriösa och helt enkelt inte klarar av att utföra de uppdrag de åtar sig. Det här är något som främst visat sig i större städer där konkurrensen är som allra störst och där utbudet är absolut högst. Det här leder till att ett företag i Stockholm kan erbjuda – och genomföra rena fuskjobb – till intet ont anande personer som enbart vill försköna sina hem.

Däri ligger ett stort problem som man måste vara medveten om som potentiell kund i Stockholm – att leja ett företag för att renovera ett badrum ställer väldigt höga krav på sin egen förmåga att undersöka och göra en grundlig research innan man kommer överens och skriver på ett kontrakt. Man måste som kund veta om riskerna och anpassa sig till den rådande spelplanen. Det är således att rekommendera att man tar kontakt med tidigare kunder som detta företag har genomfört jobb hos.

Ring och hör om både pris, kvalitet och kundbemötande. Att du kan använda ditt rot-avdrag för dina renoveringsprojekt i hemmet är väldigt bra, men till avigsidorna får du alltså räkna med att du löper stor risk att anlita en oseriös firma. Din egen research är således avgörande om huruvida du vill renovera ett badrum som håller öven en längre tid eller om du tvingas göra om detta efter något år. Lägg ner tid på detta.