Stambyten är nödvändiga att genomföra

En vanlig missuppfattning gällande stambyten är att det handlar om en process som enbart för med sig obekvämlighet och som drabbar sin egen- och sin familjs levnadsstatus. Ser man det på ett sådant sätt så har man också missat det väsentliga och nödvändiga som finns i varje stambyte; det handlar alltså inte om något godtyckligt som fastighetsägaren bestämmer sig för att genomföra för att jävlas utan om något som i de flesta fall är absolut nödvändigt.

Det som många inte tänker på är att även rör- och ledningar – som inte syns – även de drabbas av slitage och därmed måste bytas innan en större katastrof inträffar. Ju större hus man bor i – desto fler människor använder också sina duschar, sina toaletter och sina handfat; något som i sin tur leder till ett större slitage och där stambyten således måste genomföras mer frekvent.

Detsamma gäller om huset i fråga är äldre och byggt under exempelvis 30-40-50- eller 60-talet; ett sådant har ofta äldre rör och ledningar som man måste byta ut. Det handlar alltså i stort sätt om att man förhindrar att vattenskador uppkommer och att man genom stambyten ser till att husets status även i framtiden är god.

Vi ska inte på något sätt påstå att ett stambyte är en process som inte medför bekymmer – det är de facto jobbigt att bo i en fastighet där detta äger rum – men man ska inte heller tro att, då detta väl sker, inte finns en noggrann analys som grund för beslutet.

Hur påverkar stambyten i Stockholm?

Om man ser till nackdelarna som kommer med att bo i en fastighet där ett stambyte sker så handlar det alltså främst om att man under några månader kommer att tvingas bo i ett byggkaos och där man kommer att tvingas dela toalett och dusch med sina grannar. Påfrestande naturligtvis och det är också av den anledningen inte ovanligt att en familj – under tiden för stambyten – väljer att flytta in en temporär bostad eller hos vänner. Det kan – i vissa sällsynta fall – också vara så att bostadsrättsföreningen man tillhör – ordnar med bostäder under den period projektet pågår. Kort sagt; att leva och bo i en fastighet under ett pågående stambyte är något som ställer höga krav på både tålamod och sin egen anpassningsförmåga gällande bekvämlighet.

Det som dock alltid ska ses som en fördel – och kanske speciellt i Stockholm – är det faktum att stambyten för med sig ett ekonomisk värde. Vid stambyten så brukar man nämligen passa på att renovera badrummet och göra detta mer modernt – det vill säga, man återställer det inte till det vanliga utan man ger badrummen i fastigheten ett rejält lyft. Varför blir då ett stambyte i Stockholm så fördelaktigt?

Jo, som alla vet så finns det där en extrem bostadssituation där man hela tiden ser hur bostadspriserna skjuter i höjden och når nya toppnoteringar, att då kunna erbjuda spekulanter ett fräscht, modernt och stambytt badrum är en detalj som i slutändan kan inbringa väldigt mycket pengar. det faktum att man dels i Stockholm kan peka på ett nytt badrum och dels också peka på det faktum att stambyte är genomfört och således inte kommer att krävas inom den närmaste tiden – ja, det är, helt enkelt, något som väldigt många spekulanter ser som en klar fördel och är beredda att betala mycket pengar för. Stambyten i Stockholm och där de äger rum ger alltid ett ekonomiskt värde – utöver den höjda levnadsstatusen som de också för med sig. Ett par veckor i ett byggkaos kan det således vara värt att leva i om man kan se ljuset i slutet av tunneln.

Behöver ni genomföra ett stambyte?

Hur märker man då som privatperson att ett stambyte bör genomföras? Jo, här – förutsatt att man bor i en bostadsrättsförening – så kommer det företag som man anlitat för teknisk förvaltning att hålla denna fråga under sin radar. Det vill säga; man genomför årliga kontroller för att förhindra att vattenskador kan uppkomma och de flesta företag inom teknisk förvaltning sköter detta med bravur. Då det kommer till hus- och villaägare så vilar ansvaret på sin egen förmåga att undersöka rör- och ledningar med jämna mellanrum.

Det vill säga; man måste ha en kontakt med exempelvis en rörmokare som kanske varannat år genomför en undersökning om hur statusen ser ut. Genom detta så förebygger man och kapar de oförutsedda utgifter som vattenskador för med sig. genom att i god tid planera för stambyten så kommer man också att spara mycket pengar även som privat husägare.

Detsamma gäller förstås även här som i exemplet ovan; har man sitt hus i Stockholm så finns där också en ekonomisk aspekt i stambyten som kanske inte finns på samma sätt i mindre städer där priserna för bostäder är betydligt lägre. Att ett sådant måste äga rum är dock ofrånkomligt; rör och ledningar har – liksom andra detaljer på ett hus – en begränsad livslängd.

Billiga målare i Stockholm

I en tid där renoveringar tar en allt större plats i våra liv så kan det vara av värde att veta att vissa tjänster bäst lämnas över till professionella yrkesmän. Tilläggas här är även att du inte får genomföra vissa saker som rör renoveringar; dragning av exempelvis elektricitet eller vatten måste alltid involveras en rörmokare och en elektriker – detta då riskerna är för stora med dessa projekt. Att rot-avdraget är en bidragande orsak till denna renoveringshets går heller inte att förneka och det är lite dit vi vill komma också; se till att använda dig av denna skattereduktion medan den finns kvar i sin nuvarande form – oavsett vad ditt renoveringsprojekt handlar om.

Det blir alltid ett bättre resultat om du du väljer att kalla in extern och professionell hjälp än om du gör det på egen hand och detta omfattar även de saker du tror att du kan klara av. Måleri är en typisk sådan sak som många privatpersoner tror sig klara utan att kalla in någon målare – men då jobbet väl är utfört så upptäcker de ganska snart att det var betydligt svårare än vad de från början trodde.

Först och främst här – det finns en anledningen till att det finns ett yrke som heter målare och det finns en anledningen till att det tar ganska lång tid innan man får kalla sig för det. Det går liksom inte att tro att man på egen hand ska kunna måla om sin lägenhet i Stockholm på samma effektiva och perfekta sätt som just en professionell målare. Visst – det går utmärkt att måla om på egen hand om man bara använder sig av rätt verktyg och rätt metoder – men att tro att resultatet blir detsamma är bara dumt och att lura sig själv.

Använd ditt rot-avdrag innan det ändrar form

Rot-avdraget har gjort att du numera kan anlita en målare i Stockholm eller någon annanstans i Sverige – och därefter dra av halva arbetskostnaden på din deklaration och sedan få tillbaka beloppet på din skatt; något som alltså rekommenderas. Många tänker här att man ska spara sitt rot-avdrag till svårare projekt som kräver större noggrannhet än vad ett vanligt målerijobb gör – men handen på hjärtat här; hur ofta renoverar man och i vilken omfattning sker detta egentligen?

Ska man måla om en lägenhet i exempelvis Stockholm så är det också ganska troligt att detta är det enda projektet som sker i bostaden också, eller hur? Det handlar om att prioritera de jobb man ska göra och att ta den hjälp som finns tillgänglig – även om de på förhand ser enkla och lättlösta ut.

Dessutom är det heller ingen självklarhet att rot-avdraget blir kvar i sin nuvarande form heller och om regeringen får igenom sitt förslag så ser det ut att minskas med 30 % vid årsskiftet – ytterligare ett skäl att passa på att använda detta – oavsett om det handlar om att anlita en målare i Stockholm eller en snickare för att byta listerna till ett hus i Kiruna. Det är de projekt som på förhand ser lättast ut som ofta visar sig vara de mest svårlösta.

Tips för en badrumsrenovering i Göteborg

Att genomföra en renovering i sin bostad är alltid spännande och speciellt kanske om det handlar om badrummet. Just en badrumsrenovering ger nämligen en väldigt stor effekt och är något som också är väldigt viktig då just badrummet är en plats där man spenderar väldigt mycket tid. Ett fräscht och inbjudande badrum är således något som väldigt många personer vill ha och något som man också – genom renoveringar – skapar sig.

Framförallt så genomför man en badrumsrenovering om man flyttar in i en ny bostad och detta då man ofta vill sätta sin egen prägel på bostaden samt att det ofta är ett projekt som passar lämpligt sett tid tid; man börjar med att renovera badrummet innan man hunnit installera sig på allvar och kan således avsätta någon vecka i lite av ett byggkaos då man ändå håller på att bestämma hur man ska möblera, vilka rum som ska användas till vad etc.

Om vi här exempelvis säger att en familj just flyttat till en bostad i Göteborg och bestämmer sig för att genomföra en badrumsrenovering; finns det då några tips på hur denna ska kunna ske på ett så smidigt sätt som möjligt?

Ja, det första man ska göra vid en badrumsrenovering är att bestämma om man ska sköta denna på egen hand eller om man ska kontakta ett företag för ändamålet. Man för nämligen renovera ett badrum på egen hand och om vi ponerar att familjen i Göteborg väljer att göra just det så innebär ju detta att projektet självklart blir billigare. Man får alltså riva ut kakel och klinkers, man får riva ut badrumsskåpet och man får riva ut exempelvis badkaret – det du däremot inte får göra utan behörighet är att dra vatten- och el. Ska familjen i Göteborg exempelvis ha golvvärme i badrummet så måste man kontakta en elektriker och för att dra vatten så måste en behörig rörmokare utföra jobbet. Detta är viktigt att komma ihåg!

Vidare då gällande en badrumsrenovering – om familjen i Göteborg väljer att anlita ett företag då, finns det några tips där? Ja, här handlar det om att kanske hitta ett företag som jobbar enligt totalentreprenad snarare än att anlita en firma för varje liten detalj. Detta blir nämligen ofta mycket billigare; att ha en firma för alla moment ger ofta även ett mervärde i form av förtroende. Vet familjen vilka som jobbar med denna badrumsrenovering i Göteborg så skapas också en helt annan trygghet än om flera olika personer springer omkring och utför olika moment.

Välj rätt material till badrummet

Gällande material så har man i dagsläget en stor fördel av att renovera. Den familj i Göteborg vi har som exempel kan nämligen numera vända sig till ett av de större byggvaruhusen för att köpa allt som behövs för att renovera sitt badrum – toalett, kakel- och klinkers, dusch, badkar, handfat – allt finns numera tillgängligt och detta till ett bättre pris.

Man behöver inte köpa dyrt material i dagsläget; det mesta är fräscht, håller hög kvalitet och har en lång livslängd och detta till ett mer rimligt pris. I Göteborg kan man exempelvis välja mellan K-Rauta, Bauhaus, Byggmax och Hornbach för både produkter och material som håller hög kvalitet. Det behöver således inte kosta alltför mycket pengar att genomföra en badrumsrenovering.

Se över ditt tak och tjäna pengar

Att husägare ofta står inför olika kostnader för renoveringar är naturligt och oundvikligt – huset slits och går sönder och de värsta områdena måste man, helt enkelt, då och då reparera. Frågan är här varför många husägare betalar för mycket i onödan och med detta menar vi att man låter det gå för långt mellan kontrollerna av husets status. Vet man exempelvis att husets grund och husets tak är de områden som tar emot mest styrk och är mest utsatta – ja, då måste man genomföra regelbundna kontroller av dessa och se till att de håller gott skick.

Man väntar inte till dess att problemet blivit så pass stort så att man exempelvis måste byta sitt tak mot ett helt nytt – till en hög kostnad. Visst; ibland kan det vara av nödvändighet att byta ut ett befintligt tak trots att man reparerat det, men då ska man också veta att ett tak – ett välskött sådant – har en livslängd på över trettio år.

Tvingas man som husägare att byta ett tak efter tio-femton år så har man också drabbats av en väldigt onödig kostnad som alltså skulle kunna ha förhindrats genom en bättre skötsel och med regelbundna kontroller. Här ska man även tillägga att husets tak är något som – naturligtvis – ligger högst upp och att det av den anledningen kan vara svårt att ta sig upp för dessa kontroller; detta ska dock inte ses som en ursäkt då det finns professionella personer att kontakta.

Att kontakta en takläggare kan vara en sak som sparar in mycket pengar och detta är en sak som man bör lägga in i sin kalender ungefär en gång per ord; gärna då på våren då vintern är den årstid som sliter absolut mest på taket genom kyla och snö. Det här borde egentligen ingå i en sorts husmanual som varje villaägare kan bocka av på samma sätt som man årligen skickar sin bil på besiktning för att få köra.

En kontroll utförd av en takläggare kan vara den avgörande skillnaden ekonomiskt för en villaägare; antingen betalar man lite pengar för mindre reparationer eller också så tvingas man till en hög – och onödig – summa som man lägger var tionde år istället för det rekommenderade 30 åren som ju – som sagt – är ett taks genomsnittliga livslängd.

Val av material påverkar priset

Om man – trots regelbundna kontroller utförda av en takläggare – ändå står inför det faktum att man måste byta tak så kan man själv påverka kostnaden för denna. Det här sker genom att man väljer material och om vi kortfattat räknar upp de tre vanligaste där vi tar det dyraste först så ser det ut enligt följande: Tegel, Plåt och Papptak. Naturligtvis finns det även andra material, men då dessa är de vanligaste så stannar vi där.

Här ska dock tilläggas att alla material inte passar på alla takmodeller; du kan exempelvis inte be en takläggare sätta tegel på ditt hus ifall det inte lutar någonting utan där måste du välja papptak. Allt sådant som rör takets lutning, val av material och kostnaden för projektet är dock något som du ska ventilera tillsammans med den du anlitat för takbytet i fråga. Detta för att få rätt tak till ditt hus och få fram den absolut bästa lösningen.