Stambyten är nödvändiga att genomföra

En vanlig missuppfattning gällande stambyten är att det handlar om en process som enbart för med sig obekvämlighet och som drabbar sin egen- och sin familjs levnadsstatus. Ser man det på ett sådant sätt så har man också missat det väsentliga och nödvändiga som finns i varje stambyte; det handlar alltså inte om något godtyckligt som fastighetsägaren bestämmer sig för att genomföra för att jävlas utan om något som i de flesta fall är absolut nödvändigt.

Det som många inte tänker på är att även rör- och ledningar – som inte syns – även de drabbas av slitage och därmed måste bytas innan en större katastrof inträffar. Ju större hus man bor i – desto fler människor använder också sina duschar, sina toaletter och sina handfat; något som i sin tur leder till ett större slitage och där stambyten således måste genomföras mer frekvent.

Detsamma gäller om huset i fråga är äldre och byggt under exempelvis 30-40-50- eller 60-talet; ett sådant har ofta äldre rör och ledningar som man måste byta ut. Det handlar alltså i stort sätt om att man förhindrar att vattenskador uppkommer och att man genom stambyten ser till att husets status även i framtiden är god.

Vi ska inte på något sätt påstå att ett stambyte är en process som inte medför bekymmer – det är de facto jobbigt att bo i en fastighet där detta äger rum – men man ska inte heller tro att, då detta väl sker, inte finns en noggrann analys som grund för beslutet.

Hur påverkar stambyten i Stockholm?

Om man ser till nackdelarna som kommer med att bo i en fastighet där ett stambyte sker så handlar det alltså främst om att man under några månader kommer att tvingas bo i ett byggkaos och där man kommer att tvingas dela toalett och dusch med sina grannar. Påfrestande naturligtvis och det är också av den anledningen inte ovanligt att en familj – under tiden för stambyten – väljer att flytta in en temporär bostad eller hos vänner. Det kan – i vissa sällsynta fall – också vara så att bostadsrättsföreningen man tillhör – ordnar med bostäder under den period projektet pågår. Kort sagt; att leva och bo i en fastighet under ett pågående stambyte är något som ställer höga krav på både tålamod och sin egen anpassningsförmåga gällande bekvämlighet.

Det som dock alltid ska ses som en fördel – och kanske speciellt i Stockholm – är det faktum att stambyten för med sig ett ekonomisk värde. Vid stambyten så brukar man nämligen passa på att renovera badrummet och göra detta mer modernt – det vill säga, man återställer det inte till det vanliga utan man ger badrummen i fastigheten ett rejält lyft. Varför blir då ett stambyte i Stockholm så fördelaktigt?

Jo, som alla vet så finns det där en extrem bostadssituation där man hela tiden ser hur bostadspriserna skjuter i höjden och når nya toppnoteringar, att då kunna erbjuda spekulanter ett fräscht, modernt och stambytt badrum är en detalj som i slutändan kan inbringa väldigt mycket pengar. det faktum att man dels i Stockholm kan peka på ett nytt badrum och dels också peka på det faktum att stambyte är genomfört och således inte kommer att krävas inom den närmaste tiden – ja, det är, helt enkelt, något som väldigt många spekulanter ser som en klar fördel och är beredda att betala mycket pengar för. Stambyten i Stockholm och där de äger rum ger alltid ett ekonomiskt värde – utöver den höjda levnadsstatusen som de också för med sig. Ett par veckor i ett byggkaos kan det således vara värt att leva i om man kan se ljuset i slutet av tunneln.

Behöver ni genomföra ett stambyte?

Hur märker man då som privatperson att ett stambyte bör genomföras? Jo, här – förutsatt att man bor i en bostadsrättsförening – så kommer det företag som man anlitat för teknisk förvaltning att hålla denna fråga under sin radar. Det vill säga; man genomför årliga kontroller för att förhindra att vattenskador kan uppkomma och de flesta företag inom teknisk förvaltning sköter detta med bravur. Då det kommer till hus- och villaägare så vilar ansvaret på sin egen förmåga att undersöka rör- och ledningar med jämna mellanrum.

Det vill säga; man måste ha en kontakt med exempelvis en rörmokare som kanske varannat år genomför en undersökning om hur statusen ser ut. Genom detta så förebygger man och kapar de oförutsedda utgifter som vattenskador för med sig. genom att i god tid planera för stambyten så kommer man också att spara mycket pengar även som privat husägare.

Detsamma gäller förstås även här som i exemplet ovan; har man sitt hus i Stockholm så finns där också en ekonomisk aspekt i stambyten som kanske inte finns på samma sätt i mindre städer där priserna för bostäder är betydligt lägre. Att ett sådant måste äga rum är dock ofrånkomligt; rör och ledningar har – liksom andra detaljer på ett hus – en begränsad livslängd.