Tänk på besiktningen innan du köper hus

Om man köper ett hus så har man förmodligen gjort sin livs största affär. Köper man ett hus så har man lagt ut mycket pengar och man har förmodligen också tänkt sig att denna bostad är något som man – i många fall – ska spendera resten av sitt liv i. Det som är viktigt i ett husköp är att man är väldigt noggrann innan man skriver på kontraktet och att man verkligen undersöker hur statusen och skicket på detta hus är. Det har nämligen visat sig att många hus har dolda fel som köparen upptäcker först långt senare och som därmed också kan vara väldigt svåra att få ersättning för.

Köper man ett hus, bor där i några år och därefter upptäcker att mögel eller för höga fukthalter finns i huset så kan de vara svårt att bevisa om detta är något som säljaren bär ansvaret för eller om man som köpare är den som ska betala för renoveringen. Dolda fel i hus är svåra att bevisa och för att något ska räknas som ett sådant så utgår man från dessa fyra punkter.

• Bostadens egenskaper avviker från de uppgifter som säljaren lämnar
• Felet ska inte ha varit upptäckbart – exempelvis då om man ser fuktskador under golvet
• Felet måste ha funnits där innan man själv flyttade in i huset
• Det fel man ser ska inte ha varit förväntat. Köper du ett hus från början av 40-talet så kan du också som köpare förvänta dig att vissa detaljer är gamla och därmed inte håller lika länge som nya.

Dessa punkter ser, om man radar upp dem på detta sätt, ganska enkla att reda ut och därmed borde också dolda fel i hus och ansvaret för betalningen av dessa vara ganska lättutredda. Verkligheten ser dock väldigt annorlunda ut och det enda man kan göra innan man skriver på ett kontrakt är att genomföra en noggrann och grundlig undersökning. Menas med detta; som husägare har man undersökningsplikt och detta innebär inte att man går omkring på egen hand – som lekman – och tittar på hur man upplever huset. Nej, här måste man anlita en besiktningsman som genomför denna undersökning och som verkligen är kunnig inom många områden – el-, vatten-, byggnadskonstruktion-, dränering- etc – och detta för att på ett bättre sätt kunna hävda sin oskuld om man ändå upptäcker dolda fel i det hus man köpt.

Tio år gäller för klagomål

Som husägare har man tio år på sig att anmäla dolda fel i sitt hus och kräva ersättning från säljaren. Vid allvarligare sådana – kostsamma – där man vill häva köpet gäller ett år, förutsatt att man inte kan bevisa att säljaren handlar svikligt och därmed försökt luras – då har man längre tid på sig än ett år.
Som vi sa ovan dock – dolda fel är svåra att bevisa och här krävs dels ett bra juridisk ombud och dels också – det viktigaste! – att man anlitar den besiktningsman vi nämnde ovan innan man skriver på kontraktet.